Home

Update 28 juni 2016: zie Laatste nieuws over ons project wederopbouw twee schooltjes

Welkom op de website van de NOHS. Aanmeldingen bijgewerkt t/m 14 feb 2017:

Voorjaar 2017: VOL! vertrek 9 maart
Najaar 2017: VOL! vertrek 19 oktober
Voorjaar 2018: VOL!
najaar 2018: er is nog plaats voor 3 tandartsen en 1 MH
voorjaar 2019: er is nog plaats voor 3 tandartsen en 1 MH

Vaisha Dev nummer 11: klik hier voor VD nr 11
Vaisha Dev nummer 10: klik hier voor VD nr 10

De deelnemers kunnen niet inloggen; info te verkrijgen via angelabugel@hotmail.com.

Op deze website vindt u alle informatie over de door ons te houden Dental Camps in Nepal. Inschrijvingen voor Dental Camps en aanmeldingsformulier
De aanmelding wordt gesloten bij een groep van ongeveer 15 tot 20 personen. Indien u geïnteresseerd bent in Nepal te werken als tandarts, mondhygiënist of tandartsassisterende dan kunt u het aanmeldingsformulier opvragen bij: angelabugel@hotmail.com en/of nohsaanmelding@hotmail.com
Voor vragen over het aanmelden via de website en vraagbaak voor deelnemers: angelabugel@hotmail.com
Onder ‘Deelnemers’ vindt u alle informatie over deelname aan een Dental Camp; zoals de Voorwaarden voor deelname en documenten die wij nodig hebben.

Vrijwilligerswerk (Dental Camp) in Nepal is erkend door het Kwaliteitsregister tandartsen (KRT): onbezoldigd vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden wordt gehonoreerd met 1 punt per dag. Als bewijsstuk voor de activiteit dienen de tandartsen en mondhygiënisten een overeenkomst te kunnen aantonen. Op aanvraag kunt u van de NOHS een certificaat ontvangen. De Netherlands Oral Health Society (NOHS) staat bij de inspectie der registratie en successierecht (ANBI) bekend als een instelling waarvoor de vrijstelling van schenkings- en successierechten van toepassing is.


Comments are closed.