Home

Welkom op de website van de NOHS.

Dental Camps
Aanmeldingen bijgewerkt t/m heden.

Voorjaar 2022: Hiervoor geldt een wachtlijst. We stellen de beslissing over doorgang nog even uit. Nepal kleurt oranje en geldt nog steeds als een hoog risico gebied. Dit betekent dat repatriëring voor eigen kosten is. Maart 2020 hebben deelnemers hier veel kosten voor gemaakt. We wachten met een beslissing tot onze regering Nepal als groen aanmerkt.

Najaar 2022: Hiervoor geldt een wachtlijst.

De deelnemers betalen zelf de reis- en verblijfkosten ad € 1600,–.
Dit gehele bedrag wordt besteed aan de deelnemers zelf.
Deze eigen bijdrage is (zoals afgelopen 3 jaren is gebleken) niet meer kostendekkend. In 2021 zal de eigen bijdrage daarom ook weer omhoog gaan. De NOHS betaalt voor alle materialen en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Lees vooral voor aanmelding onder het kopje ‘Dental Camps’ ‘Informatie over Dental Camps!

Als student Tandheelkunde bent u welkom indien u de MKA stage hebt doorlopen.

Op deze website vindt u alle informatie over de door ons te houden Dental Camps in Nepal.

De aanmelding wordt gesloten bij een groep van 23 personen.
Indien u geïnteresseerd bent in Nepal te werken als tandarts, mondhygiënist of tandartsassisterende dan kunt u het aanmeldingsformulier opvragen bij: angelabugel@hotmail.com en/of nohsaanmelding@hotmail.com
Voor vragen over het aanmelden via de website en vraagbaak voor deelnemers: angelabugel@hotmail.com
Onder ‘Deelnemers’ vindt u alle informatie over deelname aan een Dental Camp; zoals de Voorwaarden voor deelname en documenten die wij nodig hebben.

Vrijwilligerswerk (Dental Camp) in Nepal is erkend door het Kwaliteitsregister tandartsen (KRT): onbezoldigd vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden wordt gehonoreerd met 1 punt per dag. Als bewijsstuk voor de activiteit dienen de tandartsen en mondhygiënisten een overeenkomst te kunnen aantonen. Op aanvraag kunt u van de NOHS een certificaat ontvangen. De Netherlands Oral Health Society (NOHS) staat bij de inspectie der registratie en successierecht (ANBI) bekend als een instelling waarvoor de vrijstelling van schenkings- en successierechten van toepassing is.

Comments are closed.