Home

Welkom op de website van de NOHS.
Hier vindt u alle informatie over de door ons te houden Dental Camps in Nepal.

Najaar 2022: In principe willen we dit Dental Camp door laten gaan. Hiervoor geldt wel een wachtlijst.

De deelnemers betalen zelf de reis- en verblijfkosten ad € 2200,–.
Dit gehele bedrag wordt besteed aan de deelnemers zelf.
De NOHS betaalt voor alle materialen en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.
De onzekere situatie m.b.t. Corona en de wereldproblematiek en de fors gestegen brandstofprijzen maken dat de reis duurder uitvalt.
Mochten de brandstofkosten nog aanzienlijk stijgen voor de boeking van de tickets dan zullen we deze kosten nog doorberekenen.
Mocht het allemaal meevallen dan krijg je uiteraard een x bedrag terug.
Indien er in het najaar een nieuwe variant van Corona ontstaat dan is het risico voor de deelnemer. Dit betreft dan quarantaine in Nepal, omboeking van vluchten, testen, hotelkosten etc.
Repatriëring is altijd voor eigen kosten.
Het Dental Camp wordt georganiseerd onder voorbehoud gezien de onzekere tijd waarin we leven.

Lees vooral voor aanmelding onder het kopje ‘Dental Camps’ ‘Informatie over Dental Camps!

Als student Tandheelkunde bent u welkom indien u de MKA stage hebt doorlopen.

De aanmelding wordt gesloten bij een groep van 23 personen.
Indien u geïnteresseerd bent in Nepal te werken als tandarts, mondhygiënist of tandartsassisterende dan kunt u het aanmeldingsformulier opvragen bij: angelabugel@hotmail.com en/of nohsaanmelding@hotmail.com
Voor vragen over het aanmelden via de website en vraagbaak voor deelnemers: angelabugel@hotmail.com
Onder ‘Deelnemers’ vindt u alle informatie over deelname aan een Dental Camp; zoals de Voorwaarden voor deelname en documenten die wij nodig hebben.

Vrijwilligerswerk (Dental Camp) in Nepal is erkend door het Kwaliteitsregister tandartsen (KRT): onbezoldigd vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden wordt gehonoreerd met 1 punt per dag. Als bewijsstuk voor de activiteit dienen de tandartsen en mondhygiënisten een overeenkomst te kunnen aantonen. Op aanvraag kunt u van de NOHS een certificaat ontvangen. De Netherlands Oral Health Society (NOHS) staat bij de inspectie der registratie en successierecht (ANBI) bekend als een instelling waarvoor de vrijstelling van schenkings- en successierechten van toepassing is.

Comments are closed.